gentleman v moskve
Beletrie

Vypořádejte se s okolnostmi dříve než se okolnosti vypořádají s Vámi

Gentleman v Moskvě je zajímavé dílo na pomezí historického románu. Na pomezí, protože sice pojednává o skutečných historických událostech 20. století v Rusku, ale ve vztahu k hlavní dějové linii jsou spíše podružné a jen dokreslují celý obraz.

„[…] Nepřízeň osudu má mnoho podob, a pokud se člověk nevypořádá s okolnostmi, okolnosti se vypořádají s ním.“ – Velkovévoda Rostov

Hrabě a Metropol

Ústřední postavou je hrabě Alexandr Iljič Rostov, držitel řádu svatého Ondřeje, člen Klubu žokejů, vedoucí honu. Po bolševickém převratu už jen Alexandr Iljič Rostov. V roce 1922 je hrabě odsouzen po zbytek života k domácímu vězení ve věhlasném hotelu Metropol v Moskvě. A právě hotel Metropol představuje spolu s hrabětem další z hlavních postav knihy.

Hrabě je bolševickým tribunálem odsouzen k domácímu vězení. Ne však proto, že napsal „nebezpečnou báseň“, jak se uvádí na přebalu knihy, ale předně proto, že je aristokrat. Člen zahálčivé třídy. Jemu připisované autorství oné nebezpečné básně „Kde je teď?“, napsané v roce 1913 a považované mnohými představiteli bolševického revolučního hnutí za dílo stejných ideálů jako samotná revoluce, mu naopak zachránilo krk a díky tomu nebyl postaven ke zdi. Hrabě tedy nebyl odsouzen za autorství nebezpečné básně, ale díky autorství nebezpečné básně byl odsouzen jen k domácímu vězení.

Gentleman nepracuje. Nebo ano?

Amor Towles tak nabízí hezkou perspektivu líčení historických událostí jakoby mimochodem očima šlechtice, který od roku 1922 z donucení obývá v hotelu Metropol malou komůrku (kam byl po svém odsouzení přemístěn z prominentního hotelového apartmá, a jak už to bývá, pokud se člověk nevypořádá s okolnostmi, okolnosti se vypořádají s ním…). Románový děj hezky doplňují historické exkurzy do dějin Ruska 20. století a dobu zasazují do kontextu nevšedně všedního příběhu Alexandra Rostova. Většina děje se tak odehrává na půdě hotelu Metropol v každodenní rutině hraběte. Otřesy a změny ve vnějším světě jsou nicméně tak překotné, že jim není úniku a svou cestu si najdou i do nového života hlavní postavy. Alexander Rostov, džentlmen, který přirozeně nemá žádné zaměstnání a před svým vyhnanstvím obvykle dny trávil tím, že obědval, diskutoval, četl a přemýšlel, je pod vlivem okolností nucen začít pracovat. Jako vrchní ve věhlasné hotelové restauraci Bojarský.

Hrabě v duchu svého kréda všechny okolnosti přijímá vyrovnaným způsobem a s noblesou skutečného aristokrata. Zhruba tři čtvrtiny knihy plyne děj knihy velmi volným a rozvláčným tempem. Na stylu, se kterým jej autor líčí je však něco vznešeného a poetického. Konec je s ohledem na předchozí děj a okolnosti celkem očekávatelný, ale musím přiznat, že pro mne přesto nečekaný.

Gentleman v Moskvě je kvalitní čtení pro každého, kdo považuje uhlazené způsoby za projev civilizovaného člověka.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *