Filozofie

Přestaň mě školit, staříku! Stoický manuál k životu

Uf. Dopisy psané stoikem mi daly pořádně zabrat. Četl jsem je téměř rok. Navzdory tomu, že kniha je skutečně relativně čtivá, není to nic, co by se dalo přečíst jedním dechem. Alespoň já musel knihu po přečtení několika dopisů/kapitol vždy odložit. Trochu mi vadil pedantský styl, se kterým jsou jednotlivé dopisy psané. Kolikrát jsem si říkal, že Lucilius, kterému byly adresované, musel ve svých dopisech Senekovi, s trochou nadsázky, nutně alespoň jednou utrousit: „Přestaň mě školit, staříku“.

Tisíce let staré, stále aktuální

Je fascinující si uvědomit, že Seneka psal své dopisy téměř dva tisíce let zpátky a přesto jsou svým obsahem dnes stále aktuální. Také je zajímavé vidět, že spousta knih, které dnes slaví úspěch, jsou ve skutečnosti tytéž myšlenky, které Seneka sděloval svému příteli, jen zabalené v novém kabátě. Je to zvláštní paradox. Navzdory veškerému pokroku dnešního světa, který je nepopiratelný, zároveň jako bychom se v některých věcech zase tolik neposunuli. To nemyslím zle. Naopak, zdá se, že to, o čem psal před dvěma tisíci lety římský mudrc, je použitelné i v dnešním životě. Tomu říkám nadčasovost. 

Strach, smrt a ctnost. Nadčasová témata

Téma strachu, smrti, ctnosti a obecně dobrého života tvoří jádro dopisů. Seneka často polemizuje, ale v mnohém i souhlasí, s dílem konkurenčních epikurejců. Tak například pokud jde o peníze a bohatství, Seneka odkazuje na Epikúrovo „[…] chceš-li být bohatší, netřeba víc peněz, ale méně chtivosti.“ (nebo dále Antipatrosovo „[…] chudoba není totiž to, co má v držení málo věcí, ale co mnoho věcí v držení nemá, proto nemá jméno podle toho, že má, ale podle toho, že jí chybí“). To je zcela v souladu s tím, co na dané téma dále uvádí Seneka. Ten radí bohatstvím pohrdat. Ostatně Seneka radí pohrdat kde čím. Životem i smrtí. Dovolím si tvrdit, že to není myšleno tak, že snad není dobré si života nebo bohatství vážit nebo o ně usilovat, ale spíš snad na nich jen přehnaně nelpět. Za vše hovoří Senekova rada odebrat se každý den ke spánku s tím, že se ráno už nemusím probudit. Pakliže se probudím, vše co se stane dále už může být jen dobré. Pravda, je to docela extrém, ale něco na tom přeci jen bude. Zároveň to neznamená, že Seneka snad uznává hedonistický způsob života. Naopak, proti němu tvrdě vystupuje. Místo toho radí usilovat o moudrost, ne o bohatství, tělesné či duševní rozkoše a ctižádost. Právě moudrost staví Seneka v pomyslném žebříčku hodnot nejvýše. Alespoň tak se mi to zdálo, byť přiznávám, že vleklá pojednání o jediném dobru a podrobné kategorizaci všeho možného jsem do hloubky nestudoval. 

Na závěr citace, která hezkým způsobem shrnuje myšlenky vyjádřené v Senekových dopisech:

Ptám se tě, nač zvětšuješ a cvičíš tělesné síly? Větší poskytla příroda domácím zvířatům i šelmám. Nač pečuješ o svůj zevnějšek? Ať se namáháš, jak chceš, němí tvorové tě krásou předčí. Nač si s takovou pečlivostí upravuješ vlasy? I když si je rozpustíš jako Parthové nebo si je spleteš jako Germáni nebo je necháš trčet na všechny strany jako Skotové, kterýkoli kůň bude potřásat hustší hřívou, krásnější hříva se bude ježit na lví šíji. Když se budeš cvičit v rychlém běhu, nevyrovnáš se zajíčkovi. Chceš nechat stranou věci, v nichž nutně musíš prohrát, protože se pachtíš za něčím, co není tvoje, a vrátit se ke svému dobru? Jaké že je? Je to správný a čistý duch, soupeřící s bohem, povznášející se nad lidské věci a nekladoucí nic svého mimo sebe. Jsi rozumný tvor. Jaké dobro je tedy v tobě? Dokonalý rozum.

One Comment

  • Děčínský

    Autor se zhostil hodnocení knihy obdivuhodně snadno a rychle. Je zřejmé, že se Seneka někdy opakuje, někdy jindy si i odporuje, ale jeho stanoviska nejsou nijak kategorická. Nelze číst jen texty tištěné kursivou! Své úvahy a poučky zkoumá z několika hledisek.
    V minulosti se z jeho listů L. vybíraly listy s podstatnými myšlenkami, protože, jak jsen napsal, se často opakuje (hledat své předchozí dopisy ve svém archivu asi nemohl- neměl kopie?), ani nebyly velké kapacity tiskáren. Jistě i na mistrovi lze najít něco co se jiným nelíbí. Také je třeba mít na mysli, že žil za jiných materiáních, kulturních, politických, ekonomických (otrocký řád) a jiných podmínek. Nechci jej obhajovat, on sám čerpal z Řeků (zejména Epikura). Čtu si tyto dopisy po mnoha létech znovu, a potvrzuji si jeho „správné“, a s porozumněním (v.v), i odlišné názory. Kdyby psal nějaký současný stoik podobné dopisy, asi by více vyhovovaly současným čtenářům. To jsem tomu dal, takhle neuspořádaně hodnotit!

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *