Ekonomie a lidské chování

Proč manželství s „nesprávným člověkem“ nemusí nutně být špatné?

Why You Will Marry the Wrong Person (Proč si vezmete nesprávného člověka) byla druhá kniha pod hlavičkou The School of Life, kterou jsem četl (tou další jsou The Great Thinkers). Musím říct, že se mi velmi líbí přístupnost a styl, s jakým jsou jejich knihy, včetně této, napsané.

Evoluce v motivech k manželství

Proč si vezmete nesprávného člověka se zabývá manželstvím (překvapivě). Hlavní myšlenkou je přitom výzva k určitému přehodnocení toho, jak obvykle o manželství přemýšlíme. Autoři tvrdí, že kvůli tomu, že v historii byly domluvené sňatky normou, je jakýmsi přímým důsledkem to, že dnes o manželství přemýšlíme spíše z hlediska emocí (tj. jak se cítíme, když si bereme toho či onoho člověka v danou chvíli), než z praktického hlediska. Je to proto, že emocionální vjemy stojí v příkrém kontrastu s tím, co je pro domluvené sňatky často relevantní (např. věno, společenské postavení atd.).

Na základě toho autoři předkládají návrh, že je nyní čas přejít k přemýšlení o manželství opět s ohledem na trochu praktičtější záležitosti. To znamená, že bychom neměli zcela opomíjet jakékoli citové vjemy, ale spíše se smířit s tím, že manželství je (v ideálním případě) dlouhodobý svazek dvou jedinců, možná něco bližšího ekonomické jednotce nebo dokonce korporaci. V manželství se lidé musí vypořádat s řadou různých otázek a překonat řadu problémů. Proto bychom s tím měli počítat při úvahách o tom, koho si vezmeme, místo abychom se rozhodovali jen na základě vášně nebo prchavého okamžiku dokonalého štěstí. To by mělo odpovídat dalšímu kroku ve vývoji uvažování o manželství, od domluvených sňatků k emočním, autoři tvrdí, že nyní nastal čas sňatků psychologických.

Ačkoli je v celé knize možná až příliš mnoho odkazů na psyché člověka a také možná až příliš velký důraz na míru užitečnosti psychologie a psychologů v této věci (o níž poněkud pochybuji), s ústřední premisou knihy lze rozhodně souhlasit.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *