outliers
Ekonomie a lidské chování

Na čem závisí úspěch? Je třeba od všeho něco. Hlavně štěstí a tvrdá práce

Malcolm Gladwell v knize Outliers (v češtině vyšlo pod názvem Mimo řadu) popisuje anatomii úspěchu a příběhy úspěšných lidí. Činí tak ale z jiné perspektivy. Navzdory běžnému přesvědčení, že úspěch je výlučně zásluhou jednotlivce, Gladwell věnuje pozornost i méně zřejmým okolnostem.

Na čem závisí úspěch?

Úspěch závisí z velké části na štěstí a okolnostech mimo kontrolu jednotlivce, které dohromady mohou poskytnout příležitost získat komparativní výhodu vůči ostatním, přičemž zároveň tato výhoda spočívá z velké části v obrovském množství času (přibližně 10.000 hodin) věnovanému procvičování dané aktivity (např. programování, právní expertiza, trénink hokeje, hra na hudební nástroj atd.). Gladwell tvrdí, že vrozené předpoklady, jako talent nebo inteligence, mají mnohem menší význam v jakémkoli příběhu úspěchu, než je obecně přijímaný názor (byť netvrdí, že tyto jsou nedůležité).

Samozřejmě, že na pozadí každého úspěchu lze najít hodiny dřiny a odříkání; nicméně Gladwell ve své knize tvrdí, že člověk předně musí mít vůbec příležitost tvrdě pracovat. A právě taková příležitost často závisí na naprosto náhodných okolnostech – jako např. datum narození nebo dokonce historické období.

A co kulturní pozadí?

Gladwell dále předestírá tezi o tom, že kulturní pozadí rovněž hraje významnou roli v každém příběhu úspěchu. A to i v případě, kdy takové kulturní pozadí můžeme vysledovat jen s odstupem několika generací. Gladwell tak například tvrdí, že kultura pěstování rýže a farmaření v Asii utvářela zvyky mnoha generací čínských, japonských nebo korejských dětí a pomohla ustanovit (vzdělávací) systém, který dokázal vytěžit maximum z povahy těchto tvrdě pracujících kultur. A výsledek? Naprostá dominance asijských dětí v matematice.

Poselství naděje

Outliers je provokativní (v dobrém) kniha, která donutí k zamyšlení o povaze úspěchu ze zcela nové perspektivy. Na jednu stranu může být trochu frustrující si uvědomit, na jak moc velkém množství náhody úspěch v životě závisí (a pakliže se úspěch dostaví, pak zpravidla nejde o úspěch jen a pouze jednoho člověka). Na druhou stanu je nicméně uklidňující vědět, že vrozené předpoklady jako talent nebo inteligence samy o sobě nestačí a stejně tak je třeba zapotřebí tvrdá práce, odhodlání a zájem.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *