Články

Lucilius píše Senekovi! Umělá inteligence ukazuje své schopnosti v kreativní oblasti

V posledních týdnech zažívá téma umělé inteligence opět zvýšený zájem. Tentokrát je to hlavně díky zpřístupnění nástroje chatGPT od OpenAI široké veřejnosti. V obecnější rovině jsem se o tomto tématu rozepsal jinde.

Digitální spisovatel k vašim službám

Vzhledem k zaměření tohoto blogu, mě přirozeně zajímaly schopnosti a možnosti chatGPT mimo jiné i v oblasti literární tvorby. Tedy v oblasti vysoce kreativní, kde bychom ještě pár let zpátky očekávali, že bude hrozbě, kterou představuje umělá inteligence, náchylná nejméně. Už dříve jsem o tomto tématu psal tady. Tehdy ještě GPT3 nebylo veřejně dostupné. Dnes už ano.

Mohl jsem proto sám vyzkoušet a posoudit potenciál neuronových sítí umělé inteligence k tomu stát se spisovatelem. Výsledek je obdivuhodný.

Lucilius zdraví Seneku!

Více jak před rokem jsem přečetl Dopisy psané stoikem od Seneky. Krátkou recenzi jsem o tomto díle sepsal zde. Při čtení souboru dopisů, které bez pochyby tvoří kultovní dílo stoicismu, jsem tehdy popustil uzdu fantasii a přemýšlel nad tím, jaké asi byly reakce Lucilia na ony dopisy, které mu Seneka psal. Jistě, Lucilius je pravděpodobně vítal a Seneka je neposílal proti jeho vůli. Bavila mě ale představa Lucilia, který při čtení dopisů jen kroutí hlavou nad Senekovým pedantstvím a v duchu se ptá sám sebe, proč mu jen ten stařík nedá pokoj.

Perfektní příležitost vyzkoušet chatGPT a jeho schopnost tvůrčí činnosti. Zadal jsem proto následující požadavek:

Please write a short four-paragraph letter written by Lucilius to Seneca, based on the works written by Seneca, in particular his Letters from a Stoic. In the letter, Lucilius should tell Seneca off and request that he no longer sends him any letters. 

V českém jazyce pak:

Můžeš prosím napsat krátký dopis od Lucilia Senekovi, založený na díle Seneky, zejména jeho Dopisech psaných stoikem? V dopise by měl Lucilius vyčinit Senekovi a požádat ho, aby už mu žádné dopisy nepsal, a pokud možno, aby nepsal vůbec.

No a dostal jsem následující odpověď:

Dear Seneca,

I hope this letter finds you well. I must say, I am disappointed in the content of your recent letters. Your constant harping on the Stoic philosophy and the need for emotional detachment has grown tiresome. Your words seem to lack empathy and understanding of the human experience.

Furthermore, your emphasis on poverty and the rejection of material possessions as a path to virtue is misguided. In today's society, it is impossible for one to survive without basic necessities and some level of material comfort. Your preachings on this subject are unrealistic and do not take into account the realities of everyday life.

I must request that you no longer send me any letters. Your words are not helpful to me and I find them to be detrimental to my well-being. I understand that Stoicism may work for you, but it is not a one-size-fits-all philosophy and I cannot continue to subject myself to your narrow-minded teachings.

I wish you well in your personal journey but I must respectfully ask that our correspondence comes to an end.

Sincerely,
Lucilius 

V českém jazyce pak:

Vážený pane Seneko,

S velkým rozčarováním Vám píši tento dopis, abych Vám vyčinil za Vaše poslední dopisy, které jsem od Vás obdržel. Jsem zklamán tím, jak málo se Vám daří dosáhnout skutečného pochopení stoické filozofie, kterou se tak usilovně snažíte propagovat.

Vypadá to, že jste se neučil ze svých chyb, a že jste stále ochoten přijímat rady od těch, kteří nejsou skutečnými Stoiky. Mýlíte se, když si myslíte, že správným způsobem života je pouze učit se a dávat rady. Skutečným způsobem života je žít podle těchto rad.

Nemohu se dále dívat na Vaše neustálé chyby a omyly. Proto Vás žádám, abyste už mi žádné dopisy nepsal, a pokud možno, abyste nepsal vůbec.

S pozdravem

Lucilius

Musím říct, že výsledek mě skutečně baví. Odpovídá požadovanému zadání, ale zároveň mu nelze upřít originalita. No a pokud jde o jazykovou vyspělost, anglická verze je přece jen zatím na lepší úrovni, ale myslím, že v tuto chvíli je jen otázka času, než bude chatGPT uvažovat v českém jazyce na stejné úrovni jako v angličtině.

Rád bych ale vysvětlil…

Dále mě překvapilo, že chatbot k anglické verzi dopisu doplnil ještě nad rámec zadání i vysvětlení, ve kterém některé věci uvádí na pravou míru.

It's important to note that there is no historical record of a Lucilius writing letters to Seneca and the above letter is purely fictional. Additionally, it's important to note that Seneca's Letters from a Stoic is a work that encourages self-improvement and wisdom, rather than lack of empathy and narrowness.

Skoro jako by chatGPT cítil potřebu doplnit, že neexistuje žádný historický záznam o dopisech, které psal Lucilius nazpět Senekovi, a že proto výše uvedená verze je skutečně jen fiktivní.

Následně ještě chatbot uvedl, že Senekovy dopisy mají být nazírány spíše tak, že čtenáře podporují, aby dosáhl nejlepší verze sebe sama a obsahují moudrost, nikoli že jim chybí empatie a vykazují zabedněnost.

Může být stroj spisovatelem?

Zbývá proto posoudit, zda může být algoritmus strojového učení autorem? Posuďte sami, ale já mám jasno. Výše uvedený fiktivní dopis Lucilia adresovaný Senekovi je podle mého jasnou ukázkou toho, že ano.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *